Om Oss

Vem gör dina patchies?

Vi arbetar bara med svenska leverantörer för att kunna säkerställa att de lever upp till våra krav på miljöcertifiering. Det är viktigt för oss med dialog om detta och att hela tiden följa upp hanteringen i produktionen. 

Den producent som tillverkar våra patchies i dag valdes ut av oss för att de har den bästa och mest heltäckande miljöpolicyn av alla tryckerier i Sverige. Vi skulle helst tillverka våra patchies av återvunnen textil men i dagsläget är det bara möjligt hos tryckerier utomlands. Vi har därför kommit fram till att transportperspektivet innebär att vårt klimatavtryck är lägre när vi tillverkar i Sverige.