Återbruk och återvinning

Hela idén med våra patchies är att förlänga livet på plagg prylarl. Patchien är en nyckel till återbruk.

När plagget som patchats till slut ska lämnas till återvinning kan patchien återanvändas på ett nytt plagg eller bli till återvunnen textil. När du lämnar din patchie ska du sortera den som textil.

Tillbaka